Rope Access

När ställning inte är kostnadseffektivt så har vi utbildad personal i IRATA (International Rope Access Trade Association). Vi har behörighet att jobba endast i rep utan byggställningar vilket många gånger blir billigare för kunden vid kortare jobb.