Ventilation

För ett bättre inomhusklimat

Ventilation

Från tillverkning av ventilationskanaler till installation och service av ventilationsanläggningar. Vår breda kompetens gör att vi kan leverera flexibla lösningar för ett bättre inomhusklimat både hemma där du bor eller på jobbet. Vår breda kunskap från projektering till färdig och injusterad anläggning gör oss till en trygg partner som ni kan lita på.

Vi gör allt från den lilla villan till det stora äldreboendet eller skolan.

 

 

Radon

Om du har ett hus som är byggt på 70-talet eller tidigare bör du kolla radonvärdet i huset.
För att sänka energikostnaderna är det idag vanligt att tilläggsisolera och byta fönster, och följdeffekterna av detta är att huset blir tätare och ventileras sämre. Förutom att inomhusmiljön blir sämre ökar även radonvärdet. Riktvärdet för radon är idag enligt Boverket 200 Bq/m3 inomhusluft i byggnader där personer vistas mer än tillfälligt.

Blåbetong i ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter på upp mot 1000 Bq/m3.

Ett effektivt sätt att minska radonvärdet i huset är att installera ett ventilationsaggregat med till- och frånluft och värmeväxlare (FTX). På så sätt får man en balanserad ventilation som vädrar ut huset, samtidigt som man får en betydligt bättre inomhusluft som både människor och byggnad mår bättre av.

Vi har hjälpt ett flertal husägare med att installera FTX-system i sina hus för att minska radonhalten med mycket lyckade resultat. Kontakta oss för mer information så kan vi tillsammans hitta en bra lösning för just ditt boende.

Du kan även söka bidrag för att radonsanering.

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Det går att läsa mer om detta på Boverkets hemsida om bidrag.

http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/radonbidrag